Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

  24/11/2017

  • Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.
  • Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.